Das Wohnen

Tajnička

Vyplnte tajničku, potom kliknite na Kontrola a skontrolujete svoju odpoveď.

Kliknite na číslo v tajničke a zobrazí sa slovenské slovo, ktoré treba preložiť.
  1       2                   
                        
3                 4           
            5              
6        7                    
                        
    8                      
 9                         
   10    11             12          
                     13     
           14         15    16      
17                18            
                        
              19      20        
21               22             
                        
      23                    
24                          
        25                  
                        
         26                 
     27                     
                        
                        
    28                      
                        
                        
29                          
                        
   30                       
                        
   31                       
                        
                        
32