Lebenslauf

Tajnička

Vyplnte tajničku, potom kliknite na Kontrola a skontrolujete svoju odpoveď.

Kliknite na číslo v tajničke a zobrazí sa slovenské slovo, ktoré treba preložiť.
      1                        
2                  3              
                            
4                              
            5                  
    6                          
 7    8                           
9                              
             10                 
                            
     11                         
                            
                            
                            
       12