Ponuka vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov

Nové legislatívne zmeny od 1.9.2019 rušia kreditný príplatok za kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.9.2019 bude možné zvýšiť svoj plat príplatkom za profesijný rozvoj. Za absolvovanie inovačného vzdelávania môžete získať príplatok za profesijný rozvoj 3% k platu. Tento príplatok sa však už nebude môcť spočítavať s nevyužitými kreditmi, tie prepadnú a budete musieť absolvovať nové vzdelávania na nový príplatok za vzdelávanie.

Kredity podľa starého zákona majú neobmedzenú platnosť, kreditný príplatok však dostanete len do konca roku 2026.