POPIS B1 - B2, NJ

B1 - B2, Obchodná nemčina

           Študenti, ktorí zvládli základné konverzačné témy a dokážu formulovať svoje myšlienky gramaticky správne, avšak chcú si svoju nemčinu vylepšiť o špecifické témy týkajúce sa obchodu, financií, reklamy, marketingu, manažmentu a podobných praktických a v každodennom pracovnom procese využiteľných okruhov. Tento kurz pomôže záujemcom, ktorí potrebujú svoju nemčinu zdokonaliť pre potreby pracovnej komunikácie. 

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí už dokážu konverzovať, majú dobré gramatické základy a chcú sa naučiť obchodný, resp. odbornejší jazyk. Kurz je určený pre každého, koho zaujíma téma obchodu a rád by svoje znalosti nemčiny uplatnil aj v tejto oblasti.

Cieľ kurzu:

- Rozšírenie existujúcich znalostí gramatiky
- Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne obchodné témy (prezentácia, e-mailová komunikácia, správy z rokovaní, finančné podklady...)
- Používať nemčinu v bežnom pracovnom procese (telefonovanie, rokovanie, prezentácia spoločnosti, spoločensko-pracovná konverzácia, riešenie
pracovných konfliktov...)
- Zdokonalenie orientovania sa v pôvodných nemeckých textoch, porozumenie aj náročným odborným témam z oblasti obchodu, financií, marketingu,
reklamy a manažmentu
- Rozšírenie slovnej zásoby o špecifické výrazy a frázy z oblasti obchodu, jej precvičovanie konverzáciou na rôzne obchodné témy

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test) 

 - Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu

- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)


                                         Cena: 230 € s DPH