Domovy sociálných služieb

- Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním, resp. viacnásobným postihnutím

                                               ŠKOLENIE

                                  cena: 70 € / na 1 účastníka
- psychosociálny výcvik pracovníkov v pomáhajúcich profesiách 

                                                   ŠKOLENIE
                                     cena: 70 € / na 1 účastníka