ÚČTOVNÍCTVO

Jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo +Aplikačný softvér

Jednoduché účtovníctvo:

 • Právna úprava účtovníctva v podmienkach SR
 • Majetok podniku
 • Peňažný denník
 • Uzávierka v jednoduchom účtovníctve
 • Praktický príklad v účtovnom programe

Podvojné účtovníctvo:

 • Právna úprava účtovníctva v podmienkach SR
 • Sústava účtov v sústave podvojného účtovníctva, pravidlá účtovania
 • Účtová triedy 0 - 6
 • Uzávierka, účtová závierka, daňové priznanie
 • Riešenie praktického príkladu v účtovnej aplikácií.

 Informácia pre záujemcov

 • Názov: Účtovníctv
 • Cieľová skupina: bez obmedzenia

 • Typ: akreditovaný kurz
 • Osvedčenie: Absolvent získa Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ  SR
 • Termín: 28.01.2019
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 

                   Cena:   455€ / 130 VH / 1uchádzač