ELEKTROTECHNICI  A  KURIČI

        Elektrotechnik,  §21 - §23 + aktualizácia

   Aktualizačná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky vyhradených technických zariadení elektrických", je určená držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na elektrických zariadeniach pre kvalifikačné stupne: § 21, § 22, § 23. Účastníci získajú prehľad o najaktuálnejších predpisoch a právnych ustanoveniach súvisiacich s vykonávaním činnosti elektrotechnikov. 

              Informácia pre záujemcov

 • Názov: Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
 • Cieľová skupina: Držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

 • Typ: akreditovaný kurz
 • Osvedčenie: Absolvent získa Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov §21, §22, §23 
 • Termín: podľa dohody
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 1  deň

                 

                  Kurz kuričov

   Prostredníctvom odbornej prípravy sa osoby poverené obsluhou zariadenia oboznámia, alebo si doplnia vedomosti, s tými predpismi z hľadiska BOZP a ustanovenými technickými podmienkami pre prevádzkovanie plynových zariadení, ktorých znalosť je pri výkone ich pracovnej činnosti nevyhnutná. Touto odbornou prípravou sa zo strany zamestnávateľa zabezpečuje plnenie príslušných ustanovení zákonných predpisov a to najmä zákona NR SR č.124/2006 Z.z.  

           Informácia pre záujemcov

 • Názov: Kurz kuričov
 • Cieľová skupina: Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú obsluhu kotlov

 • Typ: akreditovaný kurz
 • Osvedčenie: Absolvent získa Kuričský preukaz
 • Termín: podľa dohody
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 2 dni