SEMINÁRE

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2019
+ AKTUÁLNE ZMENY OD 1.1.2020 AJ S DOPADOM NA ROK 2019


Termín: 27.02.2020 ( štvrtok ) o 09:00 hod., prezentácia od 08:30 hod.

  Miesto: Reštaurácia Family, Námestie slobody 1866/5, 071 01 Michalovce

           Lektor: Ing. Angela Michňová - odborník na dane z príjmov právnických osôb