SEMINÁRE


Správa registratúry v znení zmien 

od 1. marca 2019 


                                                              Program seminára:

- Novela vyhlášky MV SR č. 410/2015 o podrobnostiach správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

- Povinnosť úpravy registratúrnych poriadkov od 1. júna 2019

- Elektronická správa registratúry

- Elektronické vyraďovacie konanie

- Diskusia - "Vy sa pýtate, my odpovedáme"

(riešenie Vašich otázok a problémov pri správe registratúry)

Deadline: na prihlásenie do 20.03.2019

Dátum konania: 22.03.209 (piatok) , 09:00 hod, Michalovce 

Miesto konania: Reštaurácia Family, Námestie slobody 1866/5, 071 01 Michalovce

prezentácia 08,30 hod 

Cena:  42 € s DPH


Možnosť prihlásenia:  

                   1) telefonický 0902 930  232

                    2) e - mail  ( avmichalovce@avmichalovce.sk ) 

                   3) Návratka  zaslať e-mailom na avmichalovce@avmichalovce.sk

                  4) vyplnením formulára ( po stlačení prihlásiť sa) , Detailne napíšte, meno organizácie, meno osoby, ktorá sa zúčastní seminára a názov seminára.


Platba je možná len prostredníctvom Internet bankingu: ( údaje nájdete v  kontaktoch)