SEMINÁRE

Mzdová účtovníčka v II. kvartáli 2019

Deadline na prihlásenie: do  14.06.2017

Dátum:  17.06.2019

 Začiatok: 09:00

 Miesto: Reštáracia Family

  Námestie Slobody 5, Michalovce

             Cena: 42 € s DPH