Jazykové kurzy

Jazyková gramotnosť

        Dnešný svet sa neustále rýchlo mení a vyvíja, pričom  rastú i požiadavky na jazykovú vybavenosť ľudí, ktorí sa chcú uchádzať na trhu práce. V súčasnom trende intelektualizácie sa totiž vyžaduje, aby pracovníci ovládali široké spektrum schopností a daností a určite sa zhodneme v tom, že jazyková gramotnosť patrí medzi najzákladnejšie a najpodstatnejšie schopnosti a danosti, ktoré sú pre život potrebné. 

                                           AKADÉMIA  VZDELÁVANIA  MICHALOVCE