Letná jazyková škola 

0902 930 232, avmichalovce@avmichalovce.sk


Akreditovaný kurz:

Opatrovateľ / Opatrovateľka

                           Rozsah:  230 hod.

                                                 čítaj viac...


Akreditovaný kurz: 

Viazanie a aranžovanie kvetov

                           Rozsah: 150 hod.

                                                  čítaj viac...

Akreditovaný Kurz: 

Pedikér - Pedikérka

                             Rozsah:284 hod.

                                                 čítaj viac...

Kurzy cez Skype, Zoom, 

MS Teams

           nemecký jazyk, anglický jazyk, počítačové kurzy a iné...

                                                čítaj viac...

Programy pre domovy sociálnych služieb


- 1) Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním, resp.                     viacnásobným postihnutím

2) psychosociálny výcvik pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

                                                              čítaj viac.....
Taliansky  jazyk

                                              jún  2020


Angličtina, Nemčina

                jún 2020

KURZ  ÚČTOVNÍK

- JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO


POČÍTAČOVÝ  KURZ

                                          jún  2020