ZÁPIS  DO  JAZYKOVÝCH KURZOV

                   Pre šk. rok: 2020/2021

                          Od   20.8.2020

                                  čítaj viac...

ZÁPIS  DO  POČÍTAČOVÝCH KURZOV

                PRE ŠK. ROK: 2020/2021

                          OD 20.8.2020

                                   čítaj viac...


Akreditovaný kurz:

Opatrovateľ / Opatrovateľka

                           Rozsah:  230 hod.

                                                 čítaj viac...


Akreditovaný kurz: 

Viazanie a aranžovanie kvetov

                           Rozsah: 150 hod.

                                                  čítaj viac...

Akreditovaný Kurz: 

Pedikér - Pedikérka

                             Rozsah:284 hod.

                                                 čítaj viac...

Kurzy cez Skype, Zoom, 

MS Teams

           nemecký jazyk, anglický jazyk, počítačové kurzy a iné...

                                                čítaj viac...

Programy pre domovy sociálnych služieb


- 1) Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním, resp.                     viacnásobným postihnutím

2) psychosociálny výcvik pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

                                                              čítaj viac.....
Taliansky  jazyk

                                              september  2020


Angličtina, Nemčina

                september 2020

KURZ  ÚČTOVNÍK

- JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO


POČÍTAČOVÝ  KURZ

                                          september  2020