AKTUALITY


KREDITOV


Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese                                      Termín: stály


KREDITOV


Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a stredných škôl


                                Termín: stály

KREDITOV


Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy


                                          Termín: stály


Taliančina s talianskou lektorkou


                     termín: stályPočítačové kurzy


                     termín: apríl 2019Jednoduché, podvojné, mzdové účtovníctvo a účtovníctvo na počítači


                               termín: stály


Opatrovateľský kurz +

Nemecký jazyk                                 termín: stály