AKTUALITY


KURZ  ELEKTROTECHNIKOV


                    AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
                                       20.09.2019

KURZ  TALIANČINY

                                        23.09.2019 

KURZ  ÚČTOVNÍK

- JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

 

KURZ   LEKTOR

ANDRAGOGICKÉ  -  LEKTORSKÉ MINIMUM
27.09.2019POČÍTAČOVÝ  KURZ

                                          30.09.2019


KREDITOV


Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese                                      Termín: stály


KREDITOV


Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a stredných škôl


                                            Termín: stály

KREDITOV


Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy


                                                     Termín: stály


Opatrovateľský kurz +

Nemecký jazyk                                 termín: stály