AKTUALITY


Mzdová účtovníčka v  IV. Q 

roku 2019

     (SEMINÁR)


Termín: 19.11.2019 o 09:00 hod, 
Miesto: Reštaurácia Family Michalovce


Angličtina, Nemčina

                od 1.10.2019

KURZ  ÚČTOVNÍK

- JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

 

KURZ   LEKTOR

ANDRAGOGICKÉ  -  LEKTORSKÉ MINIMUM
27.09.2019POČÍTAČOVÝ  KURZ

                                          30.09.2019


KREDITOV


Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese                                      Termín: stály


KREDITOV


Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a stredných škôl


                                            Termín: stály

KREDITOV


Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy


                                                     Termín: stály