DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB
ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE ROKU 2019
+ AKTUÁLNE ZMENY OD 1.1.2020 AJ S DOPADOM NA ROK 2019

                                                   SEMINÁR
                              27.02.2020 (ŠTVRTOK) o 09:00 hod 

                      

                                                  ČÍTAJ VIAC

            

  Kurzy biológie pre ZŠ a SŠ

                                                   čítaj viac

Programy pre domovy sociálnych služieb


- 1) Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním, resp.                     viacnásobným postihnutím

2) psychosociálny výcvik pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

                                                              čítaj viac.....
Taliansky  jazyk

                                              február 2020


Príprava na maturitu z angličtiny


                                        čítaj viac ...


Angličtina, Nemčina

                február 2020

KURZ  ÚČTOVNÍK

- JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVOPOČÍTAČOVÝ  KURZ

                                          február  2020