OPATROVATEĽSTVO

Informácia pre záujemcov

  • Názov vzdelávacieho programu: OPATROVATEĽ/OPATROVATEĽKA  + Nemecký jazyk
  • Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť. 

  • Typ: akreditovaný kurz
  • Osvedčenie: Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou / slovensko-nemecké 
  • Termín: 
  • Trvanie: 
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Ukončenie vzdelávacieho programu:  písomný test

                                           Cena:  € s DPH