Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese


Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese


                                                  Termín: stály

Informácia pre záujemcov

  • Názov vzdelávacieho programu: Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

  • Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanci

  • Typ: školenie
  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov

   Cena: 80,00 € s DPH