Individuálne kurzy

Výhody individuálneho vzdelávania:

  • máte lektora iba pre seba
  • nevyrušujú vás otázky a problémy zvyšnej skupiny
  • výuka sa môže realizovať aj u vás vo firme, teda lektor príde priamo za vami
  • môžete sa pýtať presne na vaše konkrétne problémy a otázky
  • lektor sa prispôsobí vášmu vnímaniu a prispôsobí tempo danej výučbe
  • lektor môže vysvetľovať a prezentovať na vašich príkladoch
  • môžete sa pýtať na všetko, čo budete k danej problematike potrebovať

     Cena individuálneho vzdelávania je prirodzene vyššia ako cena skupinového školenia. Vyššia suma za individuálny kurz sa odvíja od skutočnosti, že sa naši lektori venujú iba Vám. Termín individuálneho školenia či kurzu je na vzájomnej dohode.

Kontaktujte nás s presnou požiadavkou a témou a my vám následne vypracujeme ponuku.