Komunikačno - motivačné vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v školskom prostredí

Informácia pre záujemcov

Názov vzdelávacieho programu: Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

  • Typ vzdelávania: školenie
  • Cieľová skupina: Pedagogickí a odborní zamestnanci

  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov

                           Cena: 80,00 € s DPH