KURZY CEZ SKYPE

Kurzy cez Skype so sebou prinášajú tieto výhody:

  • Vzdelávate sa kedy vy chcete - kdekoľvek a kedykoľvek.
  • Sami si vyberáte čas a dni výučby.
  • Šetríte čas a peniaze

Čo k výučbe cez Skype potrebujem

Počítač s pripojením na Internet, slúchadlá so zabudovaným mikrofónom a trošku súkromia.

Pokrok v štúdiu a nahrávky

     V Skype existuje veľa skvelých nástrojov vyvinutých pre online výučbu, takže nemusíte mať strach z monotónnosti alebo nudných cvičení. Každú hodinu si môžete nahrať a nahrávku si následne prehrávať a počúvať nielen vysvetlenie učiteľa, ale aj to, akú máte výslovnosť a pracovať na jej zlepšení. Svoj pokrok si môžete porovnať aj vypočutím napr. prvej a desiatej lekcie s Vašim lektorom. Môžete zdieľať obrazovku cez Skype, ktorý umožňuje, aby Vám Váš učiteľ mohol vysvetliť veľa vecí tým, že spolu sledujete úryvky rovnakých videonahrávok, študijné materiály, alebo web stránky. Ich obsah potom spolu prediskutujete. Komunikáciu cez Skype možno sledovať spätne až jeden rok.

Interakcia medzi študentom a učiteľom je intenzívnejšia ako na klasických kurzoch

     Učitelia používajú on-line nástroje, ktoré pri klasických hodinách nemajú hneď k dispozícii. Niektorí študenti sa hanbia vyjadriť svoje názory a myšlienky pri komunikácií v cudzom jazyku pri rozhovore s druhou osobou. Nervozita a nesprávna výslovnosť im bránia plne vyjadriť svoje vedomosti. Vyučovanie cez Skype pomáha odbúravať túto úzkosť, nakoľko Skype predstavuje pre veľa ľudí niečo ako clonu medzi nimi a osobou, s ktorou komunikujú, čo u nich znižuje úroveň nervozity a hanblivosti, a vedia sa tak pri štúdiu viac uvoľniť. V uvoľnenej atmosfére potom vedia lepšie použiť novú slovnú zásobu a lepšie si ju zapamätať.

Odbúrate strach z telefonovania s cudzincami

     Typickou reakciou vo firme pri odpovedaní na telefonát zo zahraničia je panika. Keďže Skype je veľmi podobný telefonickej komunikácii, študenti sa postupne automaticky zbavia aj strachu z telefonovania a nebude im prekážať, že človeka, s ktorým sa zhovárajú, nevidia.

Výučba je dynamická

      Výučba cez Skype v žiadnom prípade nie je monológ, t.j. prednáška lektora, pretože by sa študent rýchlo začal nudiť. Je to aktívny dialóg, pri ktorom sa lektor snaží predĺžiť prejav študenta v cudzom jazyku. Robí tak správnymi otvorenými otázkami napr. Opíšte mi Vašu kanceláriu, Ako si pripravíte raňajky atď. Výučba online cez Skype si teda vyžaduje úplne iný metodický prístup lektora, jeho hlavnou úlohou je okrem výučby udržať študenta v strehu.

Skvelé možnosti - študijné materiály

     Internet ponúka skvelé možnosti na štúdium t.j. časopisy, knihy a učebnice online, lektor môže poslať namiesto písaného textu študentovi web link obrázku týkajúceho sa témy, prípadne jednoduchú definíciu slova zo slovníka online. Študenti si môžu pri príprave na testy kedykoľvek vyskúšať online testovanie s okamžitým vyhodnotením, urobiť rozbor novej gramatiky v textoch piesní, ako aj rozhovor o úryvkoch z filmov, alebo z vybranej literatúry.