Maturita z angličtiny

POZOR!  Kedy sa maturuje z cudzích               jazykov???

18. marca 2020 (streda) - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk,                                                 španielsky jazyk, taliansky jazyk, 


Charakteristika

Intenzívna a veľmi individuálna jazyková príprava na skúšku dospelosti - na maturitnú skúšku. Príprava na maturitu Vás zdokonalí vo všetkých oblastiach jazyka - v čítaní, počúvaní, písaní a najmä rozprávaní. Našim cieľom je naučiť Vás cudzí jazyk používať aktívne, nebáť sa prejaviť a komunikovať. V našich kurzoch pristupujeme ku každému klientovi veľmi individuálne, takže s nami veľmi ľahko nadobudnete pocit istoty a pohody.

Metodiky výučby

Účastníkom garantujeme rast v komunikácii v cudzom jazyku a v oblastiach, ktoré sú pre zvládnutie maturitnej skúšky nevyhnutné. Pri výučbe používame kvalitný a osvedčený učebný materiál a moderné technológie (PC, CD , audiotechniku). Z metód vyučovania cudzieho jazyka sú to mind map, role play, rôzne komunikačné hry, simulácia reálnych situácií, diskusia, polemika, tematické bloky, prvky Callanovej metódy, atď.
Termíny a čas
Termín a čas kurzu si vyberáte podľa Vašich možností vo viacerých časových variáciách v ranných, popoludňajších alebo večerných hodinách. Základom je vytvorenie skupiny o nejakom minimálnom počte účastníkov. Do jazykového kurzu môžete kedykoľvek vstúpiť. Výučba môže byť aj individuálna.