KTO  SME 

HISTÓRIA

      Akadémia vzdelávania bola do roku 2013 najväčšou a najstaršou organizáciou celoživotného vzdelávania na Slovensku. Bola založená v roku 1952. Akadémia vzdelávania pôsobila prostredníctvom siete pobočiek a pracovísk prakticky na celom území Slovenskej republiky. 

         Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania bola zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizovalo sa celé spektrum vzdelávania zamerané na manažérsku prípravu, tréningy na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečovali sme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce.

       Pôvodné portfólio Akadémie vzdelávania tvorilo viac ako 250 akreditovaných programov, v ktorých študovalo viac ako 50 tisíc poslucháčov ročne. To potvrdzuje bohaté praktické skúsenosti. 

     Rok 2013 bol "prelomový" v organizácii a pôsobení AV. Pobočky niektorých miest začali pracovať ako samostatný právny subjekt. 

SÚČASNOSŤ

    Pretransformovaná Akadémia vzdelávania Michalovce Vám týmto ponúka a zabezpečí ako jazykové vzdelávanie, tak aj odborné vzdelávanie podľa zadefinovanej požiadavky. Novým prvkom je kontinuálne vzdelávanie pedagógov, on line kurzy a príprava na maturitu. Realizujeme všetky aktivity zamerané na edukáciu ako detí, tak aj dospelých. Špeciálnou kategóriu je zabezpečenie firemného vzdelávania na mieru. Vyučujú skúsení pedagógovia, lektori, ale aj špičkoví odborníci z praxe. Aj to je dôvod, prečo si veľa klientov vyberá našu organizáciu. Akadémia vzdelávania Michalovce je členom AIVD ( ASOCIÁCIA INŠTITÚCIÍ VZDELÁVANIA DOSPELÝCH ) .


                                                    Akadémia vzdelávania Michalovce

                                                               Mgr. Jarmila Kurdilová

                                                     štatutárny  zástupca   AV Michalovce