Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy


Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

                                          Termín: stály

Informácia pre záujemcov

Názov vzdelávacieho programu: Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

  • Typ vzdelávania: školenie
  • Cieľová skupina: Pedagogickí a odborní zamestnanci

  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov

                                                 Cena: 80,00 € s DPH