POPIS A1 - ANJ

A1 - ELEMENTARY ENGLISH, (ZAČIATOČNÍCI)

        Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov anglickej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách.

Počet účastníkov v kurze je 3 až 8. Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií. Študenti sú motivovaní k intenzívnej komunikácií. Na prvom mieste je komunikácia.

Cieľová skupina: od základu

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                               Cena: 230 € s DPH