POPIS A2 TALIANČINA

Taliansky jazyk - (A2), Mierne pokročilí


     Kurz sa zameriava na zvládnutie slovnej zásoby tejto úrovne, gramatiky a na zdokonalenie komunikácie v základných životných situáciách.

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemcom o štúdium talianskeho jazyka, ktorí zvládli základné gramatické javy a dokážu komunikovať v bežných životných situáciách jednoduchou taliančinou s použitím obmedzenej slovnej zásoby. Taktiež rozumejú základným a jednoduchým inštrukciám v jazyku. 

Cieľ kurzu:

-Rozšírenie si základnej slovnej zásoby o nové lexikálne jednotky
- Utvrdenie a rozšírenie si dobrých základov gramatiky, získanie nových gramatických spôsobilostí a ich dôkladné precvičenie
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Získať znalosti na úrovni bežnej komunikácie v Taliansku
- Absolvent kurzu bude schopný viesť konverzáciu v talianskom jazyku.

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)


                                    Cena: 230 € s DPH