OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA 18/2018 ("GDPR") A BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA V PRAXI

Popis seminára

Ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 ("GDPR") a bezpečnostná dokumentácia v praxi:

Predmet, pôsobnosť, základné pojmy nového zákona o ochrane osobných údajov

  • vymedzenie pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej ú­prave

Zásady spracúvania osobných údajov, - zákonnosť , osobitné kategórie, prejav súhlasu dotknutej osoby v marketingu a kedy ho nepotrebujeme

Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

  • práva dotknutej osoby (právo na vymazanie) - kedy a kde ho uplatňujeme

Zodpovedná osoba

  • činnosť a úlohy zodpovednej osoby v praxi, kto ju nepotrebuje

Bezpečnosť osobných údajov

  • bezpečnostná dokumentácia - podľa čoho ju spracovať? Popis rôznych informačných systémov, komu postačuje rozsah štandardnej ochrany, ako riešiť analýzu rizík, kto vydáva kódexy správania?

Prevádzkovateľ - Sprostredkovateľ

  • obsah zmluvy so sprostredkovateľom v praxi, na čo nesmieme zabudnúť?

Osobitné situácie

  • spracúvanie fotografií, rodné čísla, mlčanlivosť, osobitný účel - archivácia,

Diskusia

  • právny základ pre kamerové systémy, čo nepatrí do osobného spisu, detaily popisu pracovnej činnosti ...

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky a zamestnanci, ktorí pracujú s osobnými údajmi

Dátum:   28.09.2018

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj

                                                   Cena:  40€ s DPH