PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + ÚČTOVANIE NA POČÍTAČI V PC PROGRAME

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + ÚČTOVANIE NA POČÍTAČI V PC PROGRAME


Popis kurzu

 • právna úprava podvojného účtovníctva v SR
 • majetok a zdroje krytia majetku, kolobeh majetku, súvaha
 • účtovné záznamy
 • hospodárske operácie, účtovné prípady
 • sústava účtov v sústave PU, pravidlá účtovania
 • syntetická evidencia, analytická evidencia
 • oceňovanie v účtovníctve, - účtová trieda 2 - Finančné účty,

  dlhodobý majetok, účtová skupina 01 - DNM 02 - DHM -

  odpisovaný 03- DHM neodpisovaný, účtová trieda 1 - Zásoby,

  11 - Materiál, účtová skupina 13 - Tovar, 12 - Zásoby, účtová

  trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy, účtová trieda 4 - Kapitálové

  účty a dlhodobé záväzky, účtová trieda 5 - Náklady, účtová

  trieda 6 - Výnosy, archivácia účtovných dokladov, účtovná

  uzávierka, účtovná závierka

Cieľová skupina

osoby so záujmom pracovať v oblasti účtovníctva

Certifikát:

 Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 


Dátum:  začiatok 15.10.2018

                                                  Cena:  390 € s DPH