Python

           Kurz Python - Začiatočník obsahuje:   (interaktívny režim, programovací režim, cykly, podmienené príkazy, funkcie,  reťazce, zoznamy, chyby) - 72 vyučovacích hodín

          Kurz Python - Stredne pokročilý obsahuje: ( viacrozmerné zoznamy, náhoda, slovníky, rekurzia, OOP) - 72 vyučovacích hodín

                  Kurz  Python -  Algoritmy a dátové štruktúry obsahuje: 

(algoritmy usporiadania, generovanie n-tic, akumulované súčty, teóriu grafov a vybrané algoritmy grafov, haldy, greedy - algoritmy, ukážky dynamického programovania a memoizácie.)  - 72 vyučovacích hodín.


Informácia pre záujemcov


  • Názov:  Python 
  • Cieľová skupina: študenti, dospelí, ktokoľvek má chuť sa učiť programovať

  • Potrebné znalosti:  práca s myšou,  práca s klávesnicou, kopírovanie, práca s viacerými oknami.

  • Typ: neakreditovaný kurz
  • Osvedčenie: ---
  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: