Register absolventov kontinuálneho vzdelávania pedagógov

           V súlade s §45 písm. g) zákona č. 317/2009 v Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme register absolventov kontinuálneho vzdelávania nasledovných akreditovaných programov: