Zápis do jazykových kurzov

Od 20.8.2020 začína zápis do jazykových kurzov.  Deadline je do 4.9.2020.

Plánovaný začiatok  je 7.9.2020. Rozpis hodín bude urobený po ukončení zápisu.

Jazykový kurz trvá od septembra ( 7.9.2020)  do januára 22.1.2021   (1. polrok)

V jednom týždni prebieha výučba dvakrát. (Napr. pondelok a štvrtok) po 2 krát 45 minút. Teda na týždeň to sú  4 vyučovacie hodiny ( 4*45min).

Študenti, ktorí začínajú od začiatku, nemusia písať žiaden rozraďovací test na zistenie jazykovej úrovne. 

Budú automaticky zaradení do skupiny A1.

Ostatní budu zaradení do vyšších skupín na základe rozraďovacieho testu. Rozraďovací test si napíšte doma on line a vytlačte, resp. napíšte si získaný počet bodov, aby ste mohli do prihlášky uviesť o akú úroveň máte záujem. 

Školné sa uhrádza na začiatku kurzu. Najneskôr koncom druhého výučbového týždňa. Pri neuhradení koncom druhého výučbového týždňa bude študent vylúčený z kurzu.

Ak je študent chorý, prebraté učivo sa mu zasiela elektronický na e-mailovú adresu.

Ak je problém na strane lektora - jeho povinnosťou je nahradiť vyučovaciu jednotku. (teda napr. 2*45 min)

V prípade zatvorenia škôl, ako to bolo v predošlom roku výučba bude prebiehať on-line. (Scype, Google-trieda, MS Teams, Zoom) - Spôsob sa vyberie na základe spoločnej komunikácie.

Školné pri individuálnej výučbe je: 

Školné pri skupinovej výučbe je: