ZĽAVY

Prvá zľava

5% pokračovanie v kurze 

AV Michalovce

Druhá zľava

5% vysokoškolská zľava 

AV Michalovce

Tretia zľava

10% seniorská zľava (dôchodcovia) 

AV Michalovce 

Štvrtá zľava

10% nezamestnanecká zľava (pre registrovaných na úrade prace)

AV Michalovce 

Piata zľava

10% narodeninová zľava 

AV Michalovce 

Šiesta zľava

10% množstevná zľava

(platí pri individuálnej výučbe viac ako 15 hod.mesačne)

AV Michalovce 

Siedma zľava

10% zľava - ak prinesiete zo sebou kamaráta, 

 -tku, ktorý/á absolvuje aktivitu

AV Michalovce