Zmluvne podmienky pre realizáciu vzdelávacích aktivít v Akadémii vzdelávania Michalovce o.z.,